Turpinot savu apmeklējumu šajā vietnē, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, lai mēs varētu nodrošināt apmeklētāju statistiku, piedāvāt jums mērķtiecīgu saturu, kas pielāgots jūsu interesēm, un veicināt apmaiņu ar sociālajiem tīkliem.  Plašāka informācija par sīkdatnēm un to iestatījumiem atrodama mūsu privātuma politikā.

Atsaukuma tiesības

Visual

Saskaņā ar Patērētāju līgumu likuma 4. nodaļu (skat. 2013. gada 17. decembra likumu Nr. 1457), jums ir tiesības 14 dienu laikā bez jebkāda pamatojuma atsaukt savu līdzdalību līguma darbībā.

Atsaukuma termiņš
Atsaukuma 14 dienu termiņš tiek rēķināts no dienas, kurā iegādāto izstrādājumu fiziski saņēmāt savā īpašumā. Ja, piemēram, saņēmāt iegādāto izstrādājumu pirmdien, 1. datumā, jums ir laiks no tā atteikties līdz pirmdienai, 15. datumam. Ja termiņš beidzas brīvdienā, sestdienā vai svētdienā, termiņš beidzas nākamajā darba dienā, kas seko pēc šīs brīvdienas.

Kā līgums jāatsauc?
Pirms atsaukuma perioda beigām jums jāinformē savs Tupperware konsultants, ka atsaucat šo līgumu. Informācijai jābūt izteiktai nepārprotama paziņojuma formā, piem., izmantojot pievienoto standarta atsaukuma veidlapu. Atsaukuma termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja paziņojums ir nosūtīts pirms atsaukuma termiņa beigām.

Kas jādara ar saņemtajām precēm?
Ja esat saņēmis preci vai daļu no preces, jūsu pienākums ir nogādāt saņemto atpakaļ. Preces ir jānosūta atpakaļ bez nepamatotas kavēšanās, vēlākais, 14 dienu laikā pēc datuma, kad informējāt mūs par līguma atsaukuma tiesību izmantošanu. Jums jāsedz izdevumi saistībā ar preču atdošanu.

Veikto maksājumu atmaksāšana
Mēs atmaksājam visus no jums saņemtos maksājumus, ieskaitot piegādes izdevumus, vēlākais, 14 dienu laikā pēc datuma, kurā esam saņēmuši jūsu paziņojumu par līguma atsaukšanu. Atmaksāšana tiek veikta ne ātrāk kā pēc saņemto preču atgriešanas vai ja esat pievienojis dokumentus, kas apliecina preču atpakaļatdošanu. Ja neesam vienojušies citādi, atmaksāšana notiek tāda paša maksājuma veidā, kādu izmantojāt sākotnējā transakcijā.

Top