Turpinot savu apmeklējumu šajā vietnē, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, lai mēs varētu nodrošināt apmeklētāju statistiku, piedāvāt jums mērķtiecīgu saturu, kas pielāgots jūsu interesēm, un veicināt apmaiņu ar sociālajiem tīkliem.  Plašāka informācija par sīkdatnēm un to iestatījumiem atrodama mūsu privātuma politikā.

Juridiskā atruna

Šīs tīmekļa vietnes saturu nedrīkst izplatīt, modificēt, pārsūtīt, atkārtoti izmantot, pāradresēt vai izmantot sabiedriskā vai komerciālā nolūkā bez Tupperware Eastern Europe rakstveida atļaujas. Tas attiecas uz tekstu, attēliem, audio un video materiāliem.

Turpmākie noteikumi un nosacījumi, tostarp visi likumi un normatīvie akti, ko piemēro tīmekļa vietnēm un internetu, attiecas uz visiem tīmekļa vietnes lietotājiem. Iegūstot piekļuvi šai tīmekļa vietnei vai to lietojot, jūs akceptējat šos noteikumus un nosacījumus.

Preču zīmes un autortiesības
Šajā tīmekļa vietnē esošās preču zīmes un materiālus nedrīkst, ja vien nav norādīts citādi, izmantot bez iepriekšējas Tupperware Eastern Europe rakstveida atļaujas.

Ierobežota atbildība
Tupperware Eastern Europe neatbild ne par vienu tiešu, netiešu vai gadījuma rakstura izrietošu kaitējumu, kas radies piekļuves tīmekļa vietnei vai tās lietojuma rezultātā.

Tupperware Eastern Europe neuzņemas atbildību un neatbild ne par vienu iespējamu bojājumu vai vīrusu jūsu datorierīcē vai citā īpašumā, kas radies piekļuves tīmekļa vietnei vai tās lietojuma rezultātā vai pārsūtot materiālus, datus, video vai audio materiālus no šīs tīmekļa vietnes, vai kura izcelsmes vieta ir šī tīmekļa vietne.

Noteikumu un nosacījumu pārskatīšana
Tupperware Eastern Europe var jebkurā laikā pārskatīt šos noteikumus un nosacījumus, atjauninot šo publikāciju. Ikviena šāda pārskatītā redakcija jums ir saistoša, tādēļ apmeklējiet šo lapu regulāri, lai pārskatītu spēkā esošos noteikumus un nosacījumus.

Eiropas Komisija piedāvā strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT), kas pieejama šeit  https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .  Mums nav pienākuma un mēs nevēlamies piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju arbitrāžas padomē.

Top