Turpinot savu apmeklējumu šajā vietnē, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, lai mēs varētu nodrošināt apmeklētāju statistiku, piedāvāt jums mērķtiecīgu saturu, kas pielāgots jūsu interesēm, un veicināt apmaiņu ar sociālajiem tīkliem.  Plašāka informācija par sīkdatnēm un to iestatījumiem atrodama mūsu privātuma politikā.

Privātuma politika

Mēs novērtējam jūsu interesi par mūsu tīmekļa vietni. Mēs nopietni izturamies pret jūsu personas datu aizsardzību. Tādējādi mēs apstrādājam jūsu datus saskaņā ar datu aizsardzības tiesiskajām normām. Šī tīmekļa vietne vāc dažādus datus un informāciju par jums.

 

1. Pārzinis un datu aizsardzības speciālists

Datu apstrādes pārzinis ir
Tupperware Eastern Europe
5 Halelor Street, 1st Floor,
030118, District 3, Bucharest,
Romania

(šajā privātuma politikā saukts arī par “Tupperware”, “mēs” vai “mums”)

Ja jums rodas kādi jautājumi vai ieteikumi par datu aizsardzību, jūs varat rakstīt mums arī uz e-pasta adresi personiskiedati@tupperware.com.

Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu dpo@tupperware.com.

 

2. Apstrādes mērķi un juridiskie pamatojumi

2.1. Mēs apstrādājam jūsu datus saskaņā ar jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) tiktāl, ciktāl tas aprakstīts šajā attiecīgajā piekrišanā un šeit aprakstītajiem apstrādes mērķiem, piemēram, kā jūsu apgabala preču izplatītājs vai jūsu puses vadītājs izmanto jūsu kontaktinformāciju vai kā tā tiek izmantota saistībā ar iecienītāko Tupperware preču lietojumu.

2.2. Mēs apstrādājam jūsu personas datus tālāk minētajiem apstrādes mērķiem, pamatojoties uz līgumsaistību izpildi vai pirmslīguma darbības izpildi (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts):

  • lai uzrādītu mūsu tīmekļa vietni;
  • lai īstenotu pasūtījumus vai anulētu informatīvo biļetenu saņemšanu;
  • lai veiktu konkursus un izlozes.

2.3. Mēs apstrādājam jūsu personas datus tālāk minētajiem apstrādes mērķiem, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses, jo īpaši, lai aizsargātu mūsu IT infrastruktūru, lai nodrošinātu apmierinošu saziņu ar klientiem un veicinātu mūsu preču pārdošanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts):

  • lai veiktu tirgus izpēti;.
  • lai apstrādātu citas situācijas, kad jūs sazināties ar mums (piemēram, lai sniegtu jautājumus vai ieteikumus vai citādi sazinātos);.
  • lai aizsargātos pret krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu;
  • lai optimizētu mūsu piedāvājumu (jo īpaši, lai optimizētu mūsu tīmekļa vietnes noformējumu, kas balstīts uz vajadzībām);.
  • lai sūtītu jums informāciju par precēm un akcijām, kas varētu jūs interesēt.

2.4. Izņēmuma gadījumos mēs varam izmantot jūsu datus, lai izpildītu juridisku pienākumu (6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), aizsargātu būtiskās intereses (6. panta 1. punkta d) apakšpunkts) vai sabiedrības interesēs veiktu uzdevumu (6. panta 1. punkta e) apakšpunkts).

 

3. Jūsu datu turpmāka vākšana un lietošana

3.1. Tīmekļa servera ieraksti

Jūs vienmēr varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietnes, nepasakot mums, kas jūs esat. Tomēr, tāpat kā lielākajā daļā tīmekļa vietņu, serveris, kas vada mūsu tīmekļa vietnes (turpmāk saukts “tīmekļa serveris”), automātiski vāc informāciju no jums, kad jūs apmeklējat mūs internetā.

Tīmekļa serveris automātiski atpazīst noteiktu personisko informāciju, piemēram, jūsu IP adresi, datumu un laiku, kurā jūs atrodaties mūsu vietnē, lapas, kuras apmeklējāt mūsu vietnē, iepriekš izmantoto vietni, izmantoto pārlūku (piemēram, Internet Explorer), izmantoto operētājsistēmu (piemēram, Windows), kā arī sava interneta pakalpojuma sniedzēja domēna nosaukumu un adresi (piemēram, AOL). Ja mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes (kā izskaidrots tālāk), tīmekļa serveris saglabā arī šo informāciju.

Statistikas nolūkos mēs regulāri novērtējam šos servera ierakstus (tos sauc par “klikšķu secības analīzi”), lai varētu redzēt, kā tiek izmantotas mūsu tīmekļa vietnes. Pamatojoties uz šiem rezultātiem, mēs optimizējam mūsu tīmekļa vietni. Sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā mēs varam izmantot šo informāciju sadarbībā ar jūsu interneta pakalpojuma sniedzēju un/vai vietējām iestādēm, lai identificētu šīs ļaunprātīgas izmantošanas izraisītāju.

3.2. Sesijas sīkdatnes

Mēs glabājam tā saucamās “sīkdatnes”, lai piedāvātu jums plašu funkciju klāstu un padarītu mūsu tīmekļa vietnes ērtākas. “Sīkdatnes” ir mazas datnes, kas tiek glabātas datorā, izmantojot jūsu interneta pārlūku. Ja nevēlaties izmantot “sīkdatnes”, jūs varat novērst “sīkdatņu” saglabāšanu datorā, izmantojot atbilstošus interneta pārlūka iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ierobežot mūsu piedāvājuma darbību un īpašības.

Tehniskās sīkdatnes izmanto, lai lietotājs varētu piekļūt galvenajām tīmekļa vietnes un tās variantu funkcijām, lai nodrošinātu savienojumu un sekmētu vietnes un tās variantu turpmāku pārlūkošanu, kuras saturu var attiecīgi pielāgot.

Reklāmas sīkdatnes izmanto, lai pielāgotu tīmekļa vietnē un tās variantos attēloto reklāmas saturu lietotāja paradumiem.

Lietotājs var kopīgot vietnes saturu ar citiem cilvēkiem, izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus. Kad lietotājs izmanto šīs kopīgošanas pogas, tiek uzstādīta trešās puses sīkdatne.

3.3. Datu analīze, izmantojot pseidonimizētus lietojuma profilus

Mēs izmantojam Google Analytics tīmekļa analīzes pakalpojumu no Google LLC (“Google”). Google Analytics izmanto tā saucamās “sīkdatnes”, kas ir jūsu ierīcē saglabātās teksta sīkdatnes un kas ļauj jums analizēt tīmekļa vietnes lietojumu. Sīkdatnē iegūto informāciju par šīs tīmekļa vietnes lietojumu (tostarp jūsu saīsināto IP adresi) pārsūta un uzglabā Google serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Google izmanto šo informāciju, lai novērtētu jūsu tīmekļa vietnes lietojumu, apkopotu mums paredzētus statistikas pārskatus par darbību vietnē un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar mūsu vietnes izmantošanu un interneta lietojumu.

Google var nodot šo informāciju trešajām personām, ja to pieprasa tiesību akti, vai tiktāl, ciktāl trešās puses apstrādā šos datus Google vārdā. Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā Google izmanto jūsu datus, lūdzu, skatiet Google privātuma politiku: https://policies.google.com/privacy?hl=lv

Ja nevēlaties tīmekļa lapu analīzi, jūs varat atspējot Google pakalpojumus, izmantojot pārlūka pievienojumprogrammu. Jūs varat to lejupielādēt šeit: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Varat arī regulēt atsevišķu sīkdatņu lietojumu, izmantojot jūsu pārlūka privātuma iestatījumus.

 

4. Iespējamās datu nesniegšanas sekas

Mēs vācam dažus datus, lai sniegtu jums atbilstošas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas vai atbildētu uz jūsu jautājumiem.

Ja jūs pats sniedzat šo informāciju, jums nav pienākuma norādīt šo iepriekš minēto brīvprātīgo informāciju. Tomēr bez šiem datiem mēs nevaram jums piedāvāt atbilstošas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas vai apstrādāt jūsu pieprasījumus.

 

5. Datu izpaušana

5.1. Datu nosūtīšana apstrādātājiem

Pakalpojumu sniegšanai mēs paļaujamies uz līgumā noslēgtajiem ārējiem uzņēmumiem un ārējiem pakalpojumu sniedzējiem (“apstrādātājiem”). Šādos gadījumos personiskos datus kopīgo ar šiem apstrādātājiem, lai apstrādātu tos tālāk. Mēs rūpīgi atlasām un regulāri pārskatām šos apstrādātājus, lai nodrošinātu jūsu privātuma aizsardzību. Apstrādātāji drīkst izmantot datus tikai mūsu norādītajiem mērķiem, un saskaņā ar līgumu viņiem būs pienākums pret mums apstrādāt jūsu datus tikai saskaņā ar šo privātuma politiku un spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Pašlaik mēs nosūtām datus tālāk minētajiem apstrādātājiem.

  • Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV.

5.2. Cits datu deleģējums

Bez tam, mēs nosūtām jūsu personas datus bez jūsu piekrišanas tikai juridiski pieļaujamos gadījumos. Šāda datu deleģēšana var būt juridiski pieļaujama, jo īpaši šādos gadījumos:

apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības, vai tas ir Tupperware likumīgās interesēs, piemēram, sakarā ar atbilstošiem iestāžu informācijas pieprasījumiem;

apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu savas vai kāda cita vitālās intereses;

apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs vai Tupperware uzticētās valsts varas īstenošanas nolūkos.

5.3. Datu nosūtīšana uz trešām valstīm

Tupperware izmanto analīzes rīkus, lai nosūtītu datus uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (“trešās valstis”), jo īpaši Amerikas Savienotajām Valstīm. Lai nodrošinātu jūsu privātuma tiesību aizsardzību šajā sakarā, Tupperware nekad nenosūta savus datus uz trešām valstīm, ja tajā nav nodrošināts datu aizsardzības līmenis, kas ir līdzvērtīgs VDAR noteikumiem.

Attiecībā uz ASV Eiropas Komisija ar lēmumu, kas pieņemts 2016. gada 12. jūlijā, ir noteikusi, ka saskaņā ar ES un ASV privātuma vairoga noteikumiem datu aizsardzības līmenis ir pietiekams (saukts par “atbilstības lēmumu” saskaņā ar VDAR 45. pantu).

 

6. Jūsu datu dzēšana

Mēs neglabājam jūsu personas datus ilgāk nekā nepieciešams, lai sasniegtu datu apstrādes konkrētos mērķus (sk. 2. punktu).

Ja esat noslēdzis līgumu ar mums vai izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs apstrādājam jūsu datus tik ilgi, cik tas nepieciešams attiecīgā līguma izpildei vai attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, iespējams, arī visu garantijas termiņa laiku.

Mūsu tīmekļa vietnē lietojot dažas lietojumprogrammas, mēs varam saglabāt rezerves kopijas uz ļoti ierobežotu laika periodu, lai iegūtu konkrētu informāciju. Tiklīdz attiecīgā interese vairs nepastāv (piemēram, novēršot kļūdu), mēs uzreiz dzēšam šos datus.

 

7. Uz jums attiecināmas tiesības

7.1. Tiesības uz informāciju

Jums ir tiesības jebkurā laikā pēc pieprasījuma saņemt no mums informāciju par jūsu personas datiem, kurus mēs esam apstrādājuši saskaņā ar VDAR 15. pantu.

7.2. Tiesības uz labojumiem

Jums ir tiesības nekavējoties pieprasīt labot ar jums saistītos personas datus, ja tie ir nepareizi.

7.3. Tiesības uz dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdzēstu ar jums saistītos personas datus saskaņā ar nosacījumiem, kas aprakstīti VDAR 17. pantā. Šie nosacījumi ir it īpaši spēkā esoši, ja attiecīgais pārstrādes mērķis ir sasniegts vai citādi vairs netiek piemērots un ja mums jāpārstrādā jūsu dati nelikumīgi; ja jūs esat atsaucis(-kusi) piekrišanu, ja vien datu apstrādi nevar turpināt citā juridiskā pamatā; ja jūs veiksmīgi apstrīdat datu apstrādi (sk. 7.6. punktu), un gadījumos, kad ir pienākums dzēst datus saskaņā ar ES tiesību aktiem vai kādas ES dalībvalsts tiesību aktiem, uz kuru mēs atsaucamies.

7.4. Tiesības ierobežot apstrādi

. Saskaņā ar VDAR 18. pantu jūs varat pieprasīt apstrādāt savus personas datus tikai ierobežotā apjomā. Šīs tiesības jo īpaši tiek piemērotas, ja jūsu personas datu precizitāte tiek apstrīdēta; ja jūs pieprasāt ierobežotu apstrādi, nevis datu dzēšanu saskaņā ar likumīgu dzēšanas pieprasījumu (7.3. punkts), un, ja dati vairs nav vajadzīgi mūsu mērķiem, bet jums ir vajadzīgi šie dati, lai apliecinātu, īstenotu vai aizstāvētu savas juridiskās tiesības, un ja iebildumi joprojām tiek apstrīdēti.

7.5. Tiesības uz datu pārnešanu

Saskaņā ar VDAR 20. pantu jums ir tiesības saņemt no mums savus personas datus, kurus esat mums sniedzis strukturētā, vienotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī pārsūtīt šos datus citam datu pārzinim.

7.6. Tiesības iebilst

Jūsu īpašās situācijas dēļ jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt iebildumus pret jūsu personas datu apstrādi, kas tiek veikta vai nu sabiedrības interesēs, vai arī lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses. Mēs pārtraucam jūsu personas datu apstrādi, ja vien mēs varam sniegt pārliecinošu likumīgu apstrādes pamatojumu, kas pārsniedz jūsu intereses, tiesības un brīvības, vai ja apstrāde ir paredzēta, lai izpildītu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās prasības.

Ja jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi reklāmas nolūkos, mēs jebkurā gadījumā pārtraucam šo apstrādi.

7.7. Šo tiesību īstenošana

Ja vēlaties īstenot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, piemēram, pa e-pastu personiskiedati@tupperware.com

7.8. Tiesības uz atsaukšanu

Ja jūs esat devis(-usi) mums piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, jūs to varat atsaukt jebkurā laikā, piemēram, pa e-pastu personiskiedati@tupperware.com vai, noklikšķinot uz attiecīgo informatīvo biļetenu un attiecīgo piekrišanu. No šī brīža mēs pārtraucam apstrādāt jūsu personas datus, ja vien mēs izpildām attiecīgo datu apstrādi saskaņā ar citu juridisko pamatu (piemēram, lai varētu turpināt izpildīt ar jums noslēgtos līgumus).

7.9. Apelācijas tiesības

Jums ir arī tiesības iesniegt apelāciju uzraudzības iestādē, it īpaši jūsu dzīvesvietas, nodarbinātības vai iespējamā pārkāpuma vietas dalībvalstī, ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj VDAR noteikumus.

 

8. Izmaiņas šajā privātuma politikā

Tupperware sniegtos pakalpojumus laiku pa laikam var mainīt, jo īpaši, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti. Šādas izmaiņas var ietekmēt arī jūsu personas datu izmantošanu. Tādēļ Tupperware patur tiesības mainīt šo privātuma politiku. Pašreizējā versija ir atrodama katras mūsu tīmekļa lapas apakšdaļā zem virsraksta “Privātuma politika”. Šādā veidā, lūdzu, regulāri iepazīstieties ar aktuālo privātuma politikas stāvokli, lai būtu par to informēti.

Šīs Privātuma politikas versija ir spēkā no 25.05.2018.

Top